IZDVOJENI PROIZVODI

 
 • Fleksibilna inox crijeva

  Fleksibilna inox crijeva sa pripadajućim montažnim setom koriste se za spajanje protupožarnih mlaznica sa cjevovodom. Svojom fleksibilnošću apsorbiraju seizmičke pokrete i smanjuju radne sate same montaže. Raspoložive su u duljinama od 500- 2000mm.

 • Fleksibilna inox crijeva

  Fleksibilna inox crijeva sa pripadajućim montažnim setom koriste se za spajanje protupožarnih mlaznica sa cjevovodom. Svojom fleksibilnošću apsorbiraju seizmičke pokrete i smanjuju radne sate same montaže. Raspoložive su u duljinama od 500- 2000mm.

 • Fleksibilna inox crijeva

  Fleksibilna inox crijeva sa pripadajućim montažnim setom koriste se za spajanje protupožarnih mlaznica sa cjevovodom. Svojom fleksibilnošću apsorbiraju seizmičke pokrete i smanjuju radne sate same montaže. Raspoložive su u duljinama od 500- 2000mm.

 • Fleksibilna inox crijeva

  Fleksibilna inox crijeva sa pripadajućim montažnim setom koriste se za spajanje protupožarnih mlaznica sa cjevovodom. Svojom fleksibilnošću apsorbiraju seizmičke pokrete i smanjuju radne sate same montaže. Raspoložive su u duljinama od 500- 2000mm.

IZDVOJENI PROIZVODI